Vilniaus universitetui – 441 metai!

Skirkite lėšų Vilniaus universiteto investiciniam neliečiamojo kapitalo fondui, padėkite užtikrinti universiteto pasaulinį konkurencingumą. Jūsų parama bus investuojama, o gaunama investicijų grąža skiriama Vilniaus universiteto projektams.

Jau parėmė 103

Kaip veikia neliečiamojo kapitalo fondas?

šiuo metu virš
1 934 813 EUR

FINANSUOJAMI VU PROJEKTAI

I-as

etapas*
Stipendijos
Talentingiausiems studentams
Stažuotės
Studentams, dėstytojams, mokslininkams
Dėstytojų pritraukimas
Gabiausių dėstytojų iš užsienio vizitams, nuolatiniams etatams

II-as

etapas*
Studijų programos
Globalius poreikius atitinkančių įgūdžių formavimui
Moksliniai tyrimai
Aukštos pridėtinės vertės tyrimų skatinimui
Infrastruktūra
Mokslo ir studijų kokybės gerinimui

* Kitos VU pasaulinį konkurencingumą skatinančios iniciatyvos gali būti finansuojamos atskiru Fondo ar rėmėjų sprendimu.

Steponas Batoras
VU steigėjas
vu

Jei 1579 m. būčiau investavęs 1 Eur,
šiandien investicijos vertė viršytų 2 mlrd. Eur*

*5% metinio prieaugio prielaida
1 €
1579 m.
100 €
XVII a.
10 000 €
XVIII a.
1 000 000 €
XIX a.
100 000 000 €
XX a.
2 000 000 000 +
2020 m.
81700

įgyvendintų projektų vertė

3

įgyvendintų projektų skaičius

Turite idėjų / pasiūlymų

Naujienos

Naujiena
06 BALANDŽIO

Kas geriau apibūdins realią situaciją, jei ne patys medikai? Dalinamės VU Rezidentų taryba pirmininko Laimono…

Daugiau
Naujiena
06 BALANDŽIO

VšĮ Vilniaus Universiteto Ligoninės Žalgirio Klinika šiandien susiduria su didžiausiu iššūkiu – neužsidaryti. Ateiname į…

Daugiau
Naujiena
02 BALANDŽIO

VU Medicinos fakultetas dekanas prof. dr. Algirdas Utkus ragina prisidėti prie paramos kampanijos „Rezidentai, mes…

Daugiau
Naujiena
01 BALANDŽIO

Šiandien prof. Rimvydas Petrauskas oficialiai pradėjo eiti rektoriaus pareigas. 🎓 Linkime daug jėgų užsibrėžtiems tikslams…

Daugiau

Skirkite lėšų Vilniaus universiteto investiciniam neliečiamojo kapitalo fondui. Tapkite amžinuoju rėmėju!

4.41

44.1

441