Fondo idėja ir misija

Vilniaus universiteto paramos fondas įsteigtas siekiant suformuoti neliečiamąjį kapitalą, o iš investavimo gautomis pajamomis užtikrinti universiteto finansinį stabilumą, remti vykdomus aukščiausios kokybės mokslinius tyrimus, studijų programas, steigti stipendijas, finansuoti gabiausių studentų ir dėstytojų stažuotes, pritraukti geriausius užsienio dėstytojus ir tyrėjus, skatinti kitus didelę pridėtinę vertę kuriančius projektus.

Fondo misija – pasitelkiant istorinę patirtį, dabarties ambicijas ir ateities perspektyvas užtikrinti Vilniaus universiteto, kaip nacionalinio mokslo ir kultūros židinio, pasaulinį konkurencingumą.

Fondas telkia visuomenės narius, norinčius prisidėti prie tvaraus Vilniaus universiteto konkurencingumo globaliame pasaulyje stiprinimo.

Fondo idėjinė pradžia

Vilniaus universiteto fondas buvo įsteigtas 2016 m. balandžio 6 d. ir tapo pirmuoju universitetiniu neliečiamojo kapitalo fondu Lietuvoje. Fondo steigimo sutartį pasirašė trys pirmieji investuotuotojai – UAB „Ekspla“ vardu Rimantas Kraujalis, UAB „Šviesos konversija“ vardu prof. Algis Petras Piskarskas ir verslininkas Alvydas Žabolis.

Tokiose šalyse kaip JAV ir Didžioji Britanija universitetų įsteigti neliečiamojo kapitalo fondai yra įprasta ir pasiteisinanti praktika – daugiau kaip 80 JAV universitetų fondų jau sukaupę per milijardą dolerių. Daugiausia lėšų JAV turi Harvardo universiteto fondas – per 36 mlrd. dolerių. Tuo tarpu Didžiojoje Britanijoje – Kembridžo universiteto fondas, įvertintas beveik 8 mlrd. svarų.

Pirmojo tokio tipo fondo steigimui Lietuvoje susibūrę investuotojai įvedė naują standartą visuomenėje, kuri suvokia investicijų į ateitį ir jos žmones svarbą ir nori prisidėti prie seniausios ir didžiausios Lietuvos aukštosios mokyklos konkurencingumo stiprinimo.

Kviečiame verslo, mokslo ir visuomenės lyderius, visus, kurie suvokia investicijų į šalies ateitį, talentus svarbą, žvelgiančius į seniausią Lietuvos Alma Mater kaip į Lietuvos šviesuomenės ugdymo židinį, prisijungti prie šios idėjos pradininkų.

Kaip veikia neliečiamojo kapitalo fondas?

šiuo metu virš
1 811 332 Eur

FINANSUOJAMI VU PROJEKTAI

I-as

etapas*
Stipendijos
Išskirtiniams studentams
Stažuotės
Studentams, dėstytojams, mokslininkams
Dėstytojų pritraukimas
Gabiausių dėstytojų iš užsienio vizitams, nuolatiniams etatams

II-as

etapas*
Studijų programos
Globalius poreikius atitinkančių įgūdžių formavimui
Moksliniai tyrimai
Aukštos pridėtinės vertės tyrimų skatinimui
Infrastruktūra
Mokslo ir studijų kokybės gerinimui

* Kitos išskirtinės ir VU pasaulinį konkurencingumą skatinančios iniciatyvos gali būti finansuojamos atskiru Fondo sprendimu.