Mecenavimo tradicijos

Vilniaus universitetas visais laikais buvo Lietuvos šviesuomenės, suprantančio išsilavinimo reikšmę, dėmesio centre. Universiteto Didijį kiemą juosiančiose sienose įamžinti Vilniaus universiteto steigėjai, mecenatai, įžymūs mokslininkai. Jie primena čia pradėtų ir plėtotų idėjų bei darbų reikšmę, nes Vilniaus universitetas visada buvo daugiau nei mokslo įstaiga – tai vienas iš svarbiausių šalies progreso židinių.

Istorijos puslapiuose yra daug su universitetu susijusių žymių ir garbių veikėjų – savo idėjas ir vizijas čia galėjo realizuoti ne tik mokslo, bet ir politikos bei verslo atstovai. Kiekvienas Vilniaus universiteto fundatorius bei idėjinis partneris laiku priėmė svarbų sprendimą – remti intelektualines ištakas.

Valerijonas Protasevičius, Kazimieras Leonas Sapiega, Jurgis Radvila, Elžbieta Oginskaitė–Puzinienė ir daugelis kitų – tai ne pavieniai dosnumu sužibėję fundatoriai, o prestižinės mecenavimo tradicijos kūrėjai ir tęsėjai. Skirtingomis formomis kiekvienas iš jų prisidėjo prie Lietuvos inteligentijos, aukštojo mokslo ir visuomenės brandos.

VUF IR VU BENDRADARBIAVIMAS

XXI amžiuje Vilniaus universiteto fondo stegėjai siekia vėl suburti verslo, mokslo ir visuomenės lyderius, kurių indėlis, vizijos ir pastangos tiesia kelią Lietuvos ateities pasiekimams. Vilniaus universiteto fondas – legendos tęstinumas, grindžiamas per amžius susiformavusiomis mokslo ir verslo bendradarbiavimo tradicijomis.

Tęsdamas mecenavimo tradicijas Vilniaus universitete, Vilniaus universiteto fondas įsipareigoja veikti išimtinai universiteto labui, o Vilniaus universitetas, įgyvendindamas Fondo pasirinktus projektus, pasinaudoja papildomomis galimybėmis kurti specialias studijų programas, finansuoti gabiausių studentų studijas, atlikti užsakomuosius mokslinius tyrimus, inicijuoti kitas į Vilniaus universiteto pridėtinės vertės kūrimą nukreiptas veiklas.

Vilniaus universiteto ir Fondo santykius apibrėžia sutartis, kuria Vilniaus universitetas leidžia Fondui naudoti VU vardą, o Fondas įsipareigoja veikti išimtinai VU naudai. Vilniaus universiteto fondas – universiteto socialinis partneris, atstovaujamas universiteto valdymo organuose.