Rėmėjai

Vilniaus universiteto fondo investuotojai dalinasi savo žiniomis, įžvalgomis, intelektualiniu indėliu ir finansine parama ir taip prisideda prie Vilniaus universiteto ir Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumo globaliame pasaulyje stiprinimo.

Fondo investuotojams yra pasiūlomos galimybės prisidėti prie fondo valdymo, dalintis sukaupta patirtimi, siūlyti idėjas ir konkrečius projektus fondo lėšų panaudojimui.

Tik kokybiško išsilavinimo reikšmę suprantančių rėmėjų dėka Vilniaus universiteto fondas gali ugdyti atieties lyderius, prisidėti prie mokslo pažangos ir įgyvendinti kitas ambicingas fondo iniciatyvas. Nuolatinis dialogas bei šiandien rėmėjų skiriamos investicijos ateityje kurs nepamatuojamai didesnę vertę, kuri nulems teigiamus aukštojo mokslo, darbo rinkos, verslo ir visos šalies pokyčius.

Mecenatai

Partneriai

Strateginiai partneriai

Partneriai

Rėmėjai

Neliečiamojo kapitalo

 • Joana Bikulčienė
 • Žydrūnas Gaudiešius
 • Jonas Iržikevičius
 • Rasa Kizlaitienė
 • Romualdas Kizlaitis
 • Mindaugas Mačernis
 • Asta Murauskaite Boudali
 • Justinas Noreika
 • Jūra Smilgaitė
 • Ina Ūsaitė

Tikslinių projektų ir kiti

 • "Berlin Chemie Menarini Baltic"
 • "Biotechpharma"
 • "ERGO Insurance"
 • "ERGO Life Insurance"
 • "EUGENSA"
 • "Europos Centro Golfo Klubo" žaidėjai
 • Hartfordo universitetas (JAV)
 • "Olifėja"
 • Koncernas "SBA"
 • "Thermo Fisher Scientific Baltics"
 • Peteris Alunans
 • Nikita Ananjevas
 • Eglė Bagušinskaitė
 • Dan-Adrian Balanescu
 • Asta Baškauskaitė
 • Laimutė Bulotaitė
 • Sigitas Chmieliauskas (2 projektai)
 • Rimantas Jankauskas
 • Gytis Juška
 • Rasa Kizlaitienė
 • Rimantas Kraujalis
 • Liudas Krisiukėnas
 • Ieva Kristinaitytė
 • Lina Mikulskienė
 • Žydrūnas Mikulskis
 • Birutė Miškinienė
 • Darius Nedzinskas
 • Justinas Noreika
 • Ignas Petrauskas
 • Algis Piskarskas
 • Marija Prokopčik
 • Kristina Stungurienė
 • Vygintas Pšibilskis
 • Judita Puišo
 • Simona Samienė
 • Arminta Saladžienė
 • Ramunė Savickaitė-Meškėlienė
 • Algirdas Petras Stabinis
 • Kristina Stungurienė
 • Lidija Šabajevaitė
 • Jelena Tamulienė
 • Igor Tikk
 • Raimondas Tumėnas
 • Marius Umbražiūnas
 • Petras Henrikas Vaitkevičius
 • Ana Zlotkovska
 • Alvydas Žabolis
 • Jan Widacki